Điều khoản cam kết

 1. Công Ty Cổ Phần Định Anh, Sàn giao dịch TMĐT WWW.MOGI.VN, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT WWW.MOGI.VN cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Quy Chế này.

 2. Mọi sự vi phạm Quy Chế này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công Ty Cổ Phần Định Anh và pháp luật.

 3. Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, xin gửi về:
  • Sàn giao dịch TMĐT WWW.MOGI.VN
  • Công Ty Cổ Phần Định Anh
  • Địa chỉ: Số 28-30 Đường số 2, Khu phố Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 028-73001234, 024-73001234 hoặc hotline 19006868
  • Fax: 028-54103366
  • Email: trogiup@mogi.vn

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY CP ĐỊNH ANH
GIÁM ĐỐC

PHẠM CHU HI