Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

  1. Quản lý thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ: Khi đăng tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN, Người Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN đưa vào dữ liệu quản lý.

  2. Kiểm soát giao dịch của Người Bán: Các giao dịch của Người Bán với khách hàng sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Người Bán. Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách hàng.

  3. Cơ chế gửi khiếu nại về Người Bán dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Người Bán đến Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.