Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 6, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 7, TP.HCM
Quận 9, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 900 triệu
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 550 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 2 tỷ 700 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 550 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 400 triệu