Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 730 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Bàn giao: 2018
Bàn giao: 2011
Giá từ 9 tỷ 700 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 450 triệu
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 540 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu
Bàn giao: 2017