Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Quận 10, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 50 triệu