Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 15 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 4 tỷ 300 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 7 tỷ 100 triệu
Huyện Bình Chánh, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Bàn giao: 2015
Giá từ 1 tỷ 220 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 2 tỷ