Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 22 triệu
Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 53 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 23 triệu
Quận 7, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 13 triệu 500 nghìn
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 350 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 100 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Bàn giao: 2009
Giá từ 690 triệu