Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 260 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 11 tỷ 115 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 730 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 4 tỷ 150 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 980 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 250 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 9, TP.HCM
Giá từ 945 triệu