Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Quận 2, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 860 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 400 triệu