Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 12, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 300 triệu
Quận 2, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 900 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2010
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 490 triệu
Quận 8, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 980 triệu