Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 5 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2021
Giá từ 1 tỷ 480 triệu
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 7 tỷ 100 triệu
Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Bàn giao: 2013
Giá từ 1 tỷ 530 triệu
Quận Thủ Đức, TPHCM
Bàn giao: 2020
Giá từ 1 tỷ 860 triệu
Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 53 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 9 tỷ 700 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 6 tỷ 500 triệu