Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 33 tỷ
Bàn giao: 2011
Giá từ 9 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 721 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 450 triệu
Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 5 tỷ