Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Giá từ 520 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 5 tỷ 600 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 650 triệu
Quận 9, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 400 triệu
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 260 triệu
Quận Thủ Đức, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 750 triệu