Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Giá từ 19 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Quận 8, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 135 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 550 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Bàn giao: 2010
Giá từ 1 tỷ 496 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 30 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 37 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 250 triệu