Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 250 triệu
Quận 12, TP.HCM
Bàn giao: 2001
Giá từ 620 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 450 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 450 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Quận Ba Đình, Hà Nội
Bàn giao: 2018
Giá từ 8 tỷ 600 triệu
Quận Bình Tân, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013