Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 390 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 31 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 23 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 12 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 24 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu