Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Bàn giao: 2010
Giá từ 1 tỷ 800 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 730 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 22 tỷ 500 triệu