Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Bàn giao: 2010
Giá từ 1 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 3 tỷ 250 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 700 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 600 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 350 triệu