Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Bàn giao: 2020
Giá từ 300 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 970 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 27 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu