Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 350 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 10, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 53 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 23 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Bàn giao: 2010
Giá từ 1 triệu
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Bàn giao: 2020
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu