Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 550 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 35 tỷ 500 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 7 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 3 tỷ 700 triệu
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 12 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 21 tỷ
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 58 triệu 500 nghìn