Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Bàn giao: 2020
Giá từ 300 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ
Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 970 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 5 tỷ