Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 20 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ
Bàn giao: 2005
Giá từ 12 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 24 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 45 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2018
Giá từ 990 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu