Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 12 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ
Quận 9, TPHCM
Giá từ 100.000 đ
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 18 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 31 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu