Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 5 tỷ 300 triệu
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ 200 triệu