Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 18 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 400 triệu
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2019
Giá từ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015