Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 23 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 25 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 100 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu