Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 450 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 8 tỷ 200 triệu
Quận 6, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Quận 9, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Quận 1, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Quận 10, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Bàn giao: 2015