Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 4 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 780 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 33 tỷ
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 721 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 680 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 2 tỷ 800 triệu