Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Bình Tân, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Quận Thủ Đức, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 499 triệu
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Bàn giao: 2010
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 300 triệu
Quận 11, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 5 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 350 triệu