Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 900 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 750 triệu