Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 400 triệu
Quận 9, TP.HCM
Giá từ 2 tỷ 690 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 5 tỷ 350 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 650 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận Bình Tân, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 800 triệu
Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Giá từ 520 triệu